ESCOLA

Moviment, Art i Creació


Oracles Teatre/Studio és un cercle artístic on crear des de l’ànima. Una escola on la base és el moviment i la transformació. El cos, com el cosmos, és un misteri en moviment que adopta formes provisionals segons la música interna i externa. La metamorfosi és l’art de l’escena: l’art d’estar vius i impregnats d’un estat naixent i màgic.

Oracles Teatre/Studio neix de la necessitat de crear un espai artístic de creació, exhibició i formació vius on trobar les respostes que necessitem a cada passa. Som una escola que obre camí i, alhora, crea un espai segur per regenerar-nos i forjar el nostre destí a partir del reconeixement genuí de qui som. La revolució última ve de la sencillesa: de despullar l’ànima i tocar la nostra humanitat. Conmocionar, emocionar i reaccionar, així entenem el Teatre. El Teatre, com a Oracle anímic, entre el rite i l’espectacle.

VINE I PROVA UNA SETMANA!

Curs 2017-18


Un any per viatjar a través del Moviment, l’Art i la Creació. El focus d’aquesta formació és el desenvolupament físic, emocional, mental i espiritual de l’artista a través del COS. A un nivell personal, el curs esdevé un viatge cap a la revelació de la teva font creativa; a un nivell transpersonal, és el contacte amb els arquetips universals de l’art a través de dos treballs finals: «MYTHOS. Oracles en Moviment» i «MACBETH. El Bosc en Moviment».

El programa docent està dissenyat per facilitar el contacte amb l’artista intern i la font universal: «Música i Moviments dels arbres I i II», «Dansa Butoh», «Cant en Acció», «Alumbrarte» i «Oracle de Creació». La formació contempla també Entrenament Físic per a artistes del moviment, amb diversos professionals de la dansa i el teatre físic.

Proposem un any de formació regular per desbloquejar els nostres canals creatius i fer del nostre temple (el cos) una canya de bambú. Ens preparem per ser presència apassionada (idea que prenem de l’autora Catherine Ingram). La passió i la presència a l’escena i a la vida són les passes en el camí. Aquest és el nostre repte: la màgia del compromís en la creació. Ser en acció i fer en essència.

Creiem en l’art com a oració en acció (presència apassionada) i proposem, al llarg del projecte escolar, una sèrie d’intervencions urbanes per portar l’Art al carrer.